ต้นอ้อ vs ไม่หลักปักเลน

ไม้หลักปักขี้ควาย ไม้หลักปักเลน

(สํา) ว. โลเล ไม่แน่นอน เช่น เหมือนไม้หลักปักเลนเอนไปมา. (สังข์ทอง).

 

อ้อไหวลู่ลม

“การที่ข้าเจียมตัวว่าอ่อนแอ  เอนลู่ไปตามลม  ก็ยังดีกว่าเจ้าที่ทะนงตนว่าแข็งแรงจนพบจุดจบเช่นนี้ ”

 

นี้ไม่เรียกบทความแล้วกันนะครับ ค่เตือนตัวเองไม้ให้เป็นไม้หลักปักขี้เลนครับ

 

Super Blue Blood Moon

จันทร์ดับลับล่วงให้ โหยหา นางเอย

จันทร์ว่างห่างนวลหน้า บ่ร้าง

จันทร์ให้ไร้แสงพา ลืมไซร้

จันทร์ล้าคิดถึงนาง ยามข้า ไร้นวล

 

แต่งในคืน Super Blue Blood moon คงจะอีกหลายร้อยปีจะมีโอกาศได้กลับมาเจอกัน

ฆราวาสธรรม ๔

ฆราวาสธรรม 4 ธรรมของผู้ครองเรือน

ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ

  • สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน
  • ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ
  • ขันติ แปลว่า อดทนที่เป็นการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเสส
  • จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆ

งานราชการ

ราชการงานบ่คร้าน ยังคง ค่าแล
ใจซื่อมือใสตรง อยู่ได้
ใจคดใช่ยืนยง คงมั่น
งานแผ่นดินแน่วใว้ แน่แล้ว ปณิธาน
ทำงานราชการมาปีกว่าแต่บอกตรง ๆ ไม่เลยว่าไม่รู้ระดับความชอบอยู่ที่ไหน แต่ถ้าอยู่นานกว่านี้จะเริ่มเห็น winning with integrity เป็นเรื่องแปลก แน่ ๆ โดยเฉพาะช่วงนี้กระแสการให้ ของรับของยิ่งหนัก เกินจะรับไว้จริง ๆ

อ้อไม่เคยล้ม

 

อ้อไหวลมผ่านลิ้ว ยืนคง
คนบ่หมดลมลง อยู่ได้
แค่ลมแผ่วพัดพง หลักมั่น
ผ่องใสใส่ใจไว้ แค่นั้น แนวธรรม
อ้อไหวลมผ่านลิ้ว ยืนคง
คนบ่หมดลมลง อยู่ได้
แค่ลมแผ่วพัดพง หลักมั่น
สุขใส่ใจพาเพี้ยง แค่นี้ ใจทรง
บทแรกผมชอบครับเพราะป้าผมช่วยปรับและทำให้รู้สึกสละสลวยขึ้นอีกเยอะ

บ้านนอก

แสนดึกศึกแสนล้า เรื่องยุ่ง
เรื่องมากเรื่องคนกรุง เทพฟ้า
รถติดติดตามทุ่ง คอนกรีต
บ้านนอกนอกบ้านนา คิดให้ โหยหา

บทนี้เคยแต่งลง Page Facebook ไปครั้งหนึ่งตอนนั้นทะเลาะกับ Server ขี้เกียจเปลี่ยน แต่คิดแล้วเสียดายครับ เลยเอามาเก็บไว้อีกทีละกัน ว่าง ๆ จะทยอยเอามาลงอีกครับ

เรื่องของความรักปีนี้

รัก แรกแทรกบ่ร้าง รักนงค์ เจ้าเอย
รัก ซื่อคือรักคง มั่นไว้
รัก คือบ่ร้างลง หมดมั่น ใจแล
รัก ผ่านใจผ่านได้ แม่นแท้ คงทน
หลายคนหาคำนิยามให้กับความรักมากมานเหลือจะบรรยาย แต่เชื่อผมไหมาครับว่ารักคือสมการที่ซับซ้อน แต่น้อยกว่าความคิดของคน ผมขอุทิศโพสของผมวันนี้ให้กับความรักของวันแห่งความรักปีนี้ ขอให้สมการความรักที่ใครอยากจะเขียนขอให้ถอดให้ได้นะครับ

What’s marketing communication mean to me?

Advocacy

 

ความสนใจของคนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนนั้น ๆ เช่นถ้าคุณให้เงินกับขอทาน เขาก็เต็มใจที่จะรับมันในทันที แต่ในทางกลับกันถ้าให้เงินกับคนธรรมดาที่เดินถนน เขาก็อาจจะมองว่าคุณเป็นคนบ้าก็ได้ ดังนั้นการสื่อสารคือการที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค เหมือนกับการใส่รองเท้าคู่ที่ผู้บริโภคใส่อยู่ ไม่ใช่การซื้อรองเท้าแบบเดียวกันของเขามาใส่

Mistake…

[[Mistake (contract law)]], or ‘Honest mistake’ an excuse for non-performance of a contract
[[Mistake (criminal law)]], or mistake of fact, a defense to criminal charges on the grounds of ignorance of a fact

Sometime when you do something without second thought and it make or effect to the people or work t call mistake. For me I have a lot of mistake in my life. Most of the time make people around me sad. And all time I fell what I did is wrong. Most of the time I don’t think the effect of my mistaken is so long till it make people sick of it. Anyway I would say “Please apologize me for what I did, it really mistake and if it still effect you even now or future“. I will try my best to more careful.