รู้จักต้าเหลียง (Dalian)

ต้าเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของมณฑลเหลียวหนิง และยังมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็น ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยถูกยึดครองทั้งจากญี่ปุ่น และรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 จึงยังมีกลิ่นอายของบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียปะปนหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างภายในตัวเมือง

ปัจจุบันต้าเหลียนมีสถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมากของจีน จึงมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น

เมืองต้าเหลียนตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเหลียวหนิงล้อมรอบด้วยทะเล สามด้าน และเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ

ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดลำดับจาก สหประชาชาติให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทั่วโลกที่มีสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2001 และ จากการบริหารพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ต้าเหลียนจึงถูกยกฐานะเป็นเมืองต้นแบบใน การพัฒนา ให้กับเมืองต่างๆ ของจีน ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้ถูกทยอยย้ายออกไปอยู่นอกเมืองจนปัจจุบัน ต้าเหลียนจัดได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาดและ อากาศดีที่สุดในจีนเหนือ

ที่ตั้ง มณฑลเหลียวหนิง
ปีสถาปนา พ.ศ. 2464
ประเภทเขตปกครอง กึ่งมณฑล
พื้นที่ 13,237 ตร. กม.
(พื้นดิน 12,574 ตร. กม.)
– ความสูงที่ตั้ง 29 ม. (94 ฟุต)
ประชากร (ข้อมูลปี พ.ศ. 2546) 
– เขตเมือง 3,120,000
– ปริมณฑล 6,200,000
จำนวนเมือง/อำเภอ 6 เขต, 3 เทศมณฑลระดับเมือง, 1 เทศมณฑล

Day 5 in Dalian, China

วันนี้เป็นวันเสาร์เลยออกไปเดินเล่น อากาศค่อนข้างหนาว ประมาณ 12 C สุดท้ายของการเดินวันนี้คือ KFC นั้งดืมซุบร้อน ๆ คงหายากใน KFC ประเทศร้อนอย่าง Singapore หรือในไทยเอง