Happy New Year 2008

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ หรือ 2008 ปีนี้เป็นปีที่ผมคงจะได้เรื่มต้นอะไรใหม่ ๆ และผมเองก็คงได้รับสิ่งใหม่ ๆ ให้กับชีวิตด้วย สำหรับเวบนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ โดยเพิ่ม Podcast ผมเล่าเรื่องดี ๆ ผ่านหน้าจอให้คุณฟัง นอกจากนี้จะเป็นอะไรก็ลองติดตามกันนะครับ
สุดท้าย ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง และคิดและทำสิ่งใดให้ประพบความสำเร็จ