สีผิว ???

When I born, I black                : เมื่อผมเกิด ผมผิวดำ
When I grow up, I black            : เมื่อผมโตขึ้น ผมก็ยังผิวดำอยู่
When I go in Sun, I black          : เมื่อผมอยู่ใต้แสงแดด ผมก็คงยังผิวดำ
When I scared, I black              :  เมื่อผมกลัว ผมก็ผิวดำ
When I sick, I black                   : เมื่อผมป่วย ผมก็ยังผิวดำ
And when I die, I still black        : และเมื่อผมตาย ผมก็ยังคงผิวดำ

And you white fellow                  : และคุณ…เพื่อนมนุษย์ผิวขาว
When you born, you pink           : เมื่อแรกเกิด คุณมีผิวสีชมพู
When you grow up, you white    : เมื่อคุณโตขึ้น คุณมีผิวสีขาว
When you go in sun, you red     : เมื่อคุณอยู่ใต้แสงแดด คุณมีผิวสีแดง
When you cold, you blue        : เมื่อคุณหนาว คุณมีผิวสีน้ำเงิน
When you scared, you yellow     : เมื่อคุณกลัว คุณมีผิวสีเหลือง
When you sick, you green           : เมื่อคุณป่วย คุณมีผิวสีเขียว
And when you die, you grey         : เมื่อคุณตาย คุณมีผิวสีเทา

And you calling me colored??     :  และคุณเรียกผมว่า คนผิวสี

ผมเก็บตกบทกวีนี้มาจากอินเทอร์เน็ต เขาว่าเป็น Nominated by UN as the best Poem of 2006 เขียนโดยเด็กชาวแอฟริกา ขอนุญาตไม่ยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่ให้จริงหรือเปล่าแต่ขอบอกว่าโดนใจมาก…

 

กลับมาแล้ว

หลังจากไปทำงาน back end นานพอสมควร ตอนนี้ได้ engine ที่เป็นที่น่าพอใจ ก็กลับมาเขียนต่อครับ นอกจากนี้ช่วงที่หายไปผมมีหลายอย่างเข้ามาในชีวิตความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น แล้วก็ปัญหาปวดหัวก็มากขึ้นจนบางครั้งเอง ก็เหมือนกับขาดการควบคุมตัวเองไปบ้าง แต่ตอนนี้ดีแล้วครับ พร้อมกลับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องครับ 🙂