ข่าวข่มขืน

ระหว่างทางกลับบ้านวันนี้เปิดวิทยุฟังข่าววิทยุ เป็นเรื่องที่ทำให้หดหู่ใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อของลูกสาวถึงแม้ลูกสาวผมยังจะไม่ถึงวัยนั้นก็ตามแต่สังคมบ้านเราเกิดอะไรขึ้นมีข่าวข่มขื่น เกิดขึ้นไม่เว้นวัน ขณะที่เรากำลังมองว่าบ้านเราคือสังคมแห่งพระพุทธศาสนาแต่ทำไมจิตใจของคนกับเสื่อมทรามลง อย่างไม่น่าเชื่อ กระแสวัฒนธรรมตะวันตกเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่หรือเป็นเพราะการที่เราพยายามหรอกตัวเองว่าเราจะสามารถควบคุมเรื่องของอารมณ์และจิตใจได้การมีโสเภณีในบางประเทศก็ทำให้เรื่องราวนี้ลดลงไปได้ยกตัวอย่างเช่นในสิงคโปร์ หรือประเทศที่อุตสาหกรรมทางเพศเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ถ้าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองยังมองเรื่องของวิชาการทางเพจเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอันนี้ผมก็ว่าผู้ใหญ่เรานั้นก็ต้องลงมาจัดการกับปัญหาให้ดีแล้วกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *