ต้นอ้อ vs ไม่หลักปักเลน

ไม้หลักปักขี้ควาย ไม้หลักปักเลน

(สํา) ว. โลเล ไม่แน่นอน เช่น เหมือนไม้หลักปักเลนเอนไปมา. (สังข์ทอง).

 

อ้อไหวลู่ลม

“การที่ข้าเจียมตัวว่าอ่อนแอ  เอนลู่ไปตามลม  ก็ยังดีกว่าเจ้าที่ทะนงตนว่าแข็งแรงจนพบจุดจบเช่นนี้ ”

 

นี้ไม่เรียกบทความแล้วกันนะครับ ค่เตือนตัวเองไม้ให้เป็นไม้หลักปักขี้เลนครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *