มารู้จักคำศัพท์ที่ใช้ใน Cloud Service กันเถอะ

มารู้จักคำศัพท์ที่ใช้ใน Cloud Service กันเถอะ
0 8

วันก่อนคุยกับเพื่อนคนหนึ่งด้วยแล้วใช้ตัวย่อตามประสาที่เราคิดว่าเขาเข้าใจเพราะนางก็ทำงานในวงการมานานนึกว่าจะเข้าใจได้โดยงาน แต่เอาเข้าจริง ๆ นางก็ไม่เข้าใจเลยมาลองพิจารณาตัวเองดูว่าทำไม่คนถึงไม่เข้าใจเราและแล้วก็พบว่าภาษามีความยากในตัวของมันเองวันนี้เลยตัดสินใจเอาคำที่ใช้บ่อย ๆ เกี่ยวกับ Cloud มาสัก 5 คำมาอธิบายธุรกิจ Cloud กันดีกว่าครับ

IaaS : Infrastructure as a Service
คำแรกก็เขียนให้จำยากไปอีก IaaS คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ ไอที่ ที่เราเรียกติดปากว่า Infra (Infra : Infrastructure) และรวมถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร (Storage) ที่สมัยก่อนเราใช้  Hard disk เพื่อรองรับการใช้งาน Software และ Application ต่าง ๆ  ถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยที่ Cloud ยังไม่เกิด เราก็ต้องมีสถานที่ในที่ทำงานของเราเรียกว่า Data center นั่นละครับ เริ่มต้นก็ต้องมี Server เยอะ ๆพอมี Server แล้วก็ต้องมีที่จัดเก็บข้อมูล สุดท้ายก็คือการมีระบบเครือข่ายที่แข็งแรง โดยทั้งหมดนี้ถูกบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการทั้งหมด เรามีหน้าที่ในกาจัดการกัล Application ที่ทำงานอยู่บน IaaS ที่เราหามา

PaaS : Platform as a Service
ต่อยอดขึ้นมาจาก IaaS ครับคือต้องมานั่งดูแลเเอง ไม่ว่าจะ Sever เองต้องมาคอยเป็นห่วงเรื่อง Database, Uptime, ความปลอดภัยต่าง ๆ ก็เลยโยนทั้งหมดให้ผู้ให้บริการทำเลย เราก็มีหน้าที่แค่พัฒนา Application ของเราเท่านั้น

SaaS : Software as a Service 
สุดท้ายในชุดนี้ครับ เป็นความขี้เกียจขั้นสุดคือเมื่อไมทำ Infra ไม่เขียน Application แล้วก็ซื้อมาใช้หมดทุกอย่างครับ

Hybrid Cloud
สมัยนี้อะไรก็ต้อง Hybird สำหรับ  Cloud ก็เหมือนกัน Hybird Cloud  ก็ตามชื่อเลยครับเป็นการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภายใน (Internal Data Center) กับระบบคลาวด์ สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี Data Center ไปเยอะ การเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับระบบไอทีเดิม ๆ ที่ต้องใช้ทั้งเงินทุน ทั้งเวลา และทรัพยากรในปริมาณมาก และต้องมีการลงทุนใหม่ ๆ ในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สถานที่ ดังนั้นเพื่อเพื่อลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นก็เลยมีการนำเอาระบบ Cloud เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนบางอย่าง แต่ก็ยังคงเก็บข้อมูลที่สำคัญบางอย่างไว้ภายใน Data Center ของตัวเอง

Hyper Convert
ระบบ Hyper-Converged Infrastructure คือการรวมเอา Server + Storage + Storage Network เอาไว้เข้าด้วยกัน ระบบ hyper-converged ช่วยให้สามารถจัดการเทคโนโลยีแบบบูรณาการให้เป็นระบบเดียวผ่านชุดเครื่องมือทั่วไป ระบบ Hyper-converged สามารถขยายได้โดยการเพิ่มโหนดไปยังหน่วยพื้นฐานในระบบ เอาง่าย ๆ ต่อไปทุกอย่างไม่ว่าจะ hard disk, cpu, network เอาไว้ในตู้เดียว แล้วใช้ Softwear มาบริหารจัดการ 

5 ละคงทำให้เข้าใจเรื่องของ Cloud มานิดหนึ่งหรือเปล่า อยากรู้คำไหนอีกเอาไว้ให้ผมมาตอบดีกว่าไหม Post Comment  มาเลยครับจะตอบให้โดยไม่ชักช้า

0 8

Sam Koolvisutjit

10 years+ experience in Cloud, Mobility, IT Management, IT Operation, ITIL, Project management especially on Datacenter, Network, Telecommunication and Call center in Banking, Airline, Automotive, etc.

There are currently no comments.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.